دريا


Friday, November 25, 2005

اون دورا چه رنگیه؟!
به چی نگاه می کنی که جلوی چشمات و نمی بینی؟!


Comments:
اینجاهمه چیز خوب است
همه چیززیباست
انگارفقط دل مادل نیست
 
تو و رستو جوونت به چرت ورت نویسی عادت کردید خوشبختای بی درد خاک برسر این مملکتبه خاطر شما ها
 
چرا فکر کردی که من اگه به دور نگاه می کنم حتما دارم چیزی می بینم؟ نه من فقط دارم از این نزدیکیها به تنها راهی که باقی مونده فرار میکنم

هر خیره شدنی که دیدن نیست
 
سلام
این نوشته شما از این نظر برام بسیار جالب بود که من مفهومی رو که در این شعر کوتاه هست توش دیدم:
بسیار به دوردست نباید نگریست...خانه رویا در این همسایگیست
 
راستی شما شعر هم خودتون میگید؟
 
اون دورا سفید سفید سفید....انقدر سفید که اگه بخوام هم نمی تونم جلوم رو ببینم....... فقط امیدوار باش..من محمد رضا هستم........
 
Post a Comment

دوستان:

آرشيو: